Zápis z členské schůze ZKO dne 14. 12. 2018

Program : 1. Zahájení členské schůze

2. Vyhodnocení v činnosti roku 2018

3. Plán na rok 2019

4. Termín voleb

5. Diskuze

1. -Schůze se zúčastnilo 12 členů z 24.

- Stav pokladny činí 8 033 kč, zůstatek na účtu je 9 294 kč.

2. - Na jaře a na podzim proběhly úspěšné zkoušky.

- Proběhly dvě vystoupení, které byly výnosem pro cvičák a všem zúčastněným děkuji.

- Byl projednán pronájem kotců - 10 členů „pro" a 2 ze členů se zdrželi hlasování.

- Na schůzi dne 14. 12. 2018 se rozhodlo o letním a zimní období, z důvodů nedostupnosti vody v zimních měsících.

- v letních měsících - člen 50kč/týdně za kotec

- nečlen 100kč/týdně za kotec (vratná kauce 1000kč )

- v zimním období - člen 25kč/týdně za kotec

- nečlen 50kč/týdeně

- proběhly pravidelné brigády s úspěšnou účastí.

- také proběhla oprava prostorů pro členy „agility".

- oprava příjezdové brány a branky.

3. Plán na rok 2019

- do budoucna schválen prodej vagonů.

- prodej starých sekaček na náhradní díly.

- na jaře údržba zahradního traktoru.

- zhotovení stálé přípojky vody.

- zapojení stálého osvětlení kotců a montáž halogenů do prostorů cvičiště.

- dokončení výstavby zadní brány.

Termín voleb byl uveden na 19. 3. 2019

Prosím o účast všech členů ZKO.

Děkuji, Sylva Stavinohová

ZKO Krnov Hlubčická © 2013