Předseda ZKO Krnov – Marek Šifalda
Pokladník- Nově Sylva Stavinohová

Člen výboru - Mgr. Ludmila Bartošíková

Stávající revizor:

Revizní komise - 

Proběhlo hlasování o tříčlenném nebo pětičlenném výboru:

Jednohlasně odsouhlaseno pro tříčlenný výbor ZKO

Návrh nových členů do výboru:
ZKO Krnov Hlubčická © 2013